UNDERORDNAD

Man kan bygga ut ord och fraser på i huvudsak två sätt, nämligen genom samordning eller genom underordning. Underordning kan innebära att man lägger till en bestämning, som då blir underordnad ett huvudord: I frasen röda stugor är röda bestämning och stugor huvudord, eller, med andra ord, attributet röda är underordnat huvudordet stugor.

En mer specialiserad användning av termen är vanligare. En sats som ingår som satsdel i en annan sats beskrivs som underordnad: I meningen Jag hoppas att du förstår är satsen att du förstår objekt till hoppas. Den är därmed underordnad satsen Jag hoppas. En sats som är underordnad är alltid (genom just detta) en bisats.

  

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL