TEMPORALA KONJUNKTIONER (TIDSKONJUNKTIONER)

Temporala konjunktioner (tidskonjunktioner) är underordnande och inleder temporala bisatser (tidsbisatser). Sådana fungerar som tidsadverbial. Konjunktionerna kan signalera att den överordnade satsens handling går före bisatsens (De gick innan vi hann fram) eller efter bisatsens (De gick sedan vi hade anlänt). Samtidighet uttrycks med konjunktionen medan (Vi lagar bilen medan ni väntar) och med och när, såvida inte valet av tempus ger andra signaler, som i De gick då/när vi hade anlänt.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL