TEMA

  1. Tema i en sats är den satsdel man väljer att placera först och därmed göra till utgångspunkt för det man vill säga. Ofta görs subjektet till tema.
  2. Tema av/på ett verb är en etablerad rad former som man sätter upp för att visa tillräckligt mycket av det aktuella verbets böjning för att man ska kunna bilda alla andra former. För svenskans del ingår infinitiv + preteritum + supinum + perfektparticip: kalla - kallade - kallat - kallad, höra - hörde - hört - hörd, köpa - köpte - köpt - köpt, tro - trodde - trott - trodd, finna - fann - funnit - funnen.

 (Tema i översättningssammanhang, speciellt som prov, innebär översättning från modersmålet till ett främmande språk.)

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL