SYNTAX

Syntax kallas också satslära (i motsats till exempelvis formlära). Det rör sig om beskrivning av hur språket bygger upp fraser, satser och meningar. Termen används också om hur ett visst språk ser ut i fråga om dessa enheter ("Formläran är enkel, men syntaxen är komplicerad").

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL