SVAG

 

  1. I fråga om böjningen av adjektiv används termen "svag" om det böjningssätt som adjektiv har i kombination med bestämd artikel: den glade mannen, den glada kvinnan, det glada barnet, de glada människorna. Motsatsen är stark böjning.
  2. Svaga verb bildar preteritum genom tillägg av ändelser: kalla - kallade (första konjugationen), höra - hörde, köpa - köpte (båda typerna andra konjugationen), tro - trodde (tredje konjugationen). Motsatsen är starka verb.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL