SUPINUM

 

Supinum är i svenskan den infinita form av ett verb som används i kombination med hjälpverbet ha: kallat, trott, köpt, sprungit. I tre av fyra konjugationer ser supinum ut som neutrum av perfektparticipet.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL