SUBJEKTIV GENITIV - EXEMPEL

 

barnets jollrande

styrelsens beslut

tågets avgång

 

DISKUSSION

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL