SUBJEKT - DISKUSSION

Subjektet i en sats kan definieras med olika utgångspunkter:

  1. I den minimala varianten (bara två ord) av en svensk påståendesats är subjektet den första satsdelen: POJKEN skriver.
  2. I en svensk "ja/nej-fråga" är subjektet den första "substantiviska" satsdelen efter den finita verbformen: Kan /inte/ DIN BROR låna sin svåger lite pengar?
  3. Subjektet är den, det eller de som man "säger predikatet om": Det svarar på frågan "Vem/Vad är det som X-ar/X-as?".

Det som sagts ovan i 1-2 gäller även opersonligt subjekt (Det ösregnar); punkt 3 är svårare att tillämpa på den konstruktionen. Vid formellt och egentligt subjekt (Det kan bevisas att han är skyldig) gäller punkt 2 det formella subjektet, medan punkt 3 passar bättre för det egentliga.

Det är bara när subjektet har den semantiska rollen agent som man fullt ut kan hävda att subjektet är "den som utför handlingen". I passiva satser är en sådan definition helt omöjlig.

Subjektet kan uttryckas med en mängd olika strukturer: ensamt substantiv, nominalfras, pronomen, sats. Även (substantiverade) adjektiv (de arbetslösa), adverb (Hemma är bäst) och prepositionsfraser (Vid tretiden passar utmärkt) kan förekomma.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL