STYRNING

 

  1. I ett språk med både prepositioner och kasusböjning sägs en preposition (i en viss betydelse) "styra" ett visst kasus. I äldre svenska styrde till kasus genitiv. Detta är förklaringen till att det heter till bords och till sängs.
  2. En bisats sägs vara "styrd" av en överordnad sats eller av ett element i den.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL