SLUTEN KLASS

En sluten grammatisk klass kan inte (med lätthet) ta emot nya medlemmar. Som slutna ordklasser räknas hjälpverb, pronomen, räkneord, prepositioner och konjunktioner. Ordklassen adverb är splittrad: Det bildas inga nya enkla adverb av typen här och nu, men nya adverb kan bildas av adjektiv, som är en av de öppna ordklasserna: Hon sjöng vacker-t. (Om man inte räknar den sista typen som adverb utan som neutrumform av adjektiv, är adverb en sluten ordklass.) Ordklassen interjektioner (utropsord) har en kärna av konventionella utrop som knappast utökas (Aj!, Hoppsan!) men speciellt kraftuttryck sipprar in, t.o.m. genom lån från andra språk (Shit!).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL