SATSDELAR (SATSLED)

Ords relationer till varandra i en sats beskrivs med satsdelstermer. Det går knappast att göra detta med ordklasstermer. Analys av en sats brukar kallas satslösning.

De viktigaste satsdelarna eller grupperna av satsdelar är:

subjekt

predikat (predikatsverb)

objekt

predikatsfyllnad

adverbial (inklusive agent)

 

Till objekt, predikatsfyllnad och adverbial finns olika underavdelningar.

 

Utöver dessa finns det "satsdelar" som egentligen bara är "frasdelar". Hit hör framför allt attribut och vissa adverbial.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL