SAMORDNING

De mest typiska fallen av samordning är när grammatiskt likartade enheter länkas samman med en samordnande konjunktion

Han sitter och/men hon står (huvudsats + huvudsats)

Eftersom han sitter och/men hon står /blir alla häpna/ (bisats + bisats)

Volvo och Saab är svenska bilar (subjekt + subjekt)

Man kan inte jämföra äpplen och päron (objekt + objekt)

Svenska flaggan är gul och blå (predikatsfyllnad + predikatsfyllnad)

Det blir likadant i morgon och i övermorgon (adverbial + adverbial)

 

Vid samordning i form av uppräkning sätts konjunktionen bara mellan de två sista leden: Norges flagga är röd, blå och vit.

 

En motsats till samordning är underordning.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL