INNEHÅLL

absolut

abstrakt

ackusativ

ackusativ med infinitiv

ackusativobjekt

adjektiv

adverb

adverbial

adverbiell

adversativ

agent

aktiv

allmän betydelse

anknytningsadverbial

appellativ

apposition

artikel

artnamn

aspekt

att-sats

attitydadverbial

attribut

avsiktskonjunktion

bestämd form

bestämning

biff-regeln

bindeverb

biologiskt genus

bisats

bisatsordföljd

bisatstyp

böjning

dativobjekt

deklination

demonstrativa pronomen

deponens

deskriptiv

determinant

determinativa pronomen

direkt fråga

direkt objekt

egennamn

egenskapsgenitiv

egentligt subjekt

emfatisk omskrivning

enkel

epitet

fast apposition

femininum

finala konjunktioner

finalfokus

finaltyngd

finit

formellt subjekt

fras

fristående artikel

fristående satsförkortning

frågebisats

frågekonjunktion

futurum

följdkonjunktion

förenad

generisk

genitiv

genitivattribut

genus

gradadverbial

grammatiskt genus

grundform

grundkasus

grundtal

hjälpverb

huvudform

huvudord

huvudsats

huvudverb

hypotax

icke-nödvändig

icke-restriktiv

imperativ

imperfekt

indefinita pronomen

indikativ

indirekt anföring

indirekt fråga

indirekt objekt

infinit

infinitiv

infinitivmärke

innehållsattribut

innehållsobjekt

interjektion

interrogativ

intransitiv

inversion

jämförelsekonjunktioner

kasus

kausal

kluven sats

kollektiv

komparation

komparativ

koncessiv

konditional

konditionalis

kongruens

konjugation

konjunktion

konjunktiv

konkret

konsekutiv

kontrastiv

kopula

korrelat

maskulinum

massord

medgivande

mening

modala hjälpverb

modus

 

 

 

 

 

morfologi

motsatskonjunktioner

måttsadverbial

måttsattribut

måttsgenitiv

narrativ

naturligt genus

negation

neutrum

nomen

nominalfras

nominativ

numerus

nödvändig

obegränsad självständighet

obestämd form

obestämda pronomen

objekt

objekt med infinitiv

objektiv

objektiv genitiv

objektiv predikatsfyllnad

objektsbisats

objektsform

omvänd ordföljd

opersonlig

ordföljd

ordklass

ordningstal

oregelbundna verb

orsaksadverbial

orsaksbisats

orsakskonjunktioner

oräknebar

paratax

 

 

 

particip

partikel

partikelverb

passiv

perfekt

perfekt particip

person (1., 2., 3.)

personliga pronomen

personändelse

plural

pluskvamperfekt

positiv

possessiv genitiv

possessiva pronomen

pragmatik

predikat

predikativ

predikativt attribut

predikatsdel

predikatsfyllnad

preposition

prepositionsattribut

prepositionsverb

presens

presens particip

preskriptiv

preteritum

pronomen

pronominaladverb

påståendesats

rak ordföljd

realgenus

reciproka pronomen

reflexiva pronomen

relativ bisats

relativa pronomen

ren infinitiv

rumsadverbial

räknebar

räkneord

sammansatt

samordnande konjunktioner

samordning

sats

satsdel

satsförkortning

satsklyvning

satslösning

semantik

singular

självständig

sluten klass

specifik betydelse

stark

starka verb

styrning

subjekt

subjekt med infinitiv

subjektiv genitiv

subjektiv predikatsfyllnad

subjektsdel

substantiv

substantivering

substantivisk

superlativ

supinum

svag

syntax

sättsadverbial

sättskonjunktioner

tema

temporal bisats

temporala hjälpverb

temporala konjunktioner

tempus

 

 

 

tidsadverbial

tidsbisats

tidskonjunktioner

transitiv

underordnad

underordnande konjunktioner

utrum

verb

verbpartikel

villkorsbisats

villkorskonjunktioner

ämnesnamn

öppen klass

överordnad

 

 

 

 

TILL FÖRSTASIDAN