RESTRIKTIV - ICKE-RESTRIKTIV (NÖDVÄNDIG - ICKE-NÖDVÄNDIG)

Termerna används mest om relativsatser, men de kan också användas om attribut av andra typer.

En restriktiv eller "nödvändig" bestämning, i det här fallet en relativsats, avgränsar ett substantivs betydelse eller preciserar dess syftning: En person /som/ man kan prata med är en ovärderlig tillgång; Jag bor i huset (det hus) som ligger närmast stranden.

En icke-restriktiv (icke-nödvändig) bestämning påverkar inte betydelsen hos huvudordet utan ger bara extra upplysningar om det: London, som /förresten/ är Englands huvudstad, är känt för att vara dimmigt; Nyfödda barn, som /ju/ inte kan tala, får kommunicera på andra sätt.

  

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL