RELATIV BISATS - EXEMPEL

 

Restriktiv funktion

Jag bor i huset SOM LIGGER NÄRMAST STRANDEN

Många studenter /SOM/ JAG HAR GETT VG har fortsatt med ämnet

Cykeln /SOM/ DU JUST PARKERADE är väl inte din?

Den hastighet MED VILKEN FORDONET FRAMFÖRDES var för hög

En person /SOM/ MAN KAN PRATA MED är en ovärderlig tillgång

 

Perioden DÅ DETTA VAR AKTUELLT inföll under 1900-talet

Huset DÄR JAG BOR ligger nära stranden

Jag vet mycket litet om det land VARIFRÅN HON KOMMER

 

Icke-restriktiv funktion

Stockholm, SOM ÄR SVERIGES HUVUDSTAD, arrangerade OS 1912

Bakterier, SOM MAN INTE SER MED BLOTTA ÖGAT, är inte enbart skadliga

/Vi nådde till slut sjön./ Vattnet, SOM VAR ISKALLT, inbjöd inte till bad

 

På 1800-talet, DÅ FÖRHÅLLANDENA I SVERIGE VAR SVÅRA, emigrerade många.

Stockholm, DÄR OS ARRANGERADES 1912, gjorde ett nytt försök att få spelen

 

Ingen visste något om ankomsttiden, VILKET IRRITERADE RESENÄRERNA

 

DISKUSSION

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL