REFLEXIVA PRONOMEN

Svenskan har bara ett särskilt reflexivt pronomen, nämligen sig. Det används i 3. person singular och plural: Han/de gjorde bort sig. I alla andra personer används objektsformerna av personliga pronomen: Jag gjorde bort mig.

Det finns också en possessiv form med reflexiv användning, nämligen sin. Även här är det bara 3. person singular och plural som har en speciell form: Hon tog sin bil. I övrigt har vanliga possessiva pronomen även reflexiv användning: Jag tog min bil.

Den situation som kräver eller möjliggör reflexiv användning innebär att subjektet och någon annan satsdel i samma sats syftar på samma person eller sak: Hon skadade sig (direkt objekt); Hon köpte sig ett hus (indirekt objekt); Hon är inte riktigt sig själv (predikatsfyllnad); Hon fick målarfärg på sig (del av prepositionsfras).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL