RÄKNEORD – DISKUSSION

Räkneord är uttryck för exakta antal och kan i princip lika gärna skrivas med siffror. Det finns också andra ord för mängd eller antal, t.ex. många, mycket, få och lite, men de är alltså inte räkneord. De tillhör gruppen obestämda pronomen.

Det finns i svenskan två huvudtyper av räkneord:

1. grundtal (ett, två, 1998)

2. ordningstal (tredje, tjugonde)

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL