PRONOMEN

Den grundläggande användningen av pronomen är i funktioner där ett substantiv skulle kunna stå: Jag sökte upp en tjänsteman. HAN/DENNE (= tjänstemannen) visade mig hur man skulle göra; Jag sökte upp en tjänsteman, SOM (= tjänstemannen) visade mig hur man skulle göra. Det gäller inte bara ersättning av substantiv (som i exemplen) utan också uttryck för okända (Vem?, Vad?) och obestämda (någonting) begrepp.

Inom flera grupper av pronomen finns det inte bara (som ovan) självständig utan också förenad användning: VILKEN man?; DENNE man.

Pronomen är en sluten ordklass. Det finns alltså ett begränsat antal pronomen i språket. Efter sin funktion kan de delas upp i följande grupper:

personliga

possessiva

reflexiva

reciproka

demonstrativa

determinativa

relativa

interrogativa

indefinita

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL