PRESKRIPTIV 

Preskriptiv språkvetenskap strävar efter att styra språkbruket i riktning mot en tänkt idealmodell för hur ett språk bör vara beskaffat. Motsatsen är deskriptiv.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL