PRESENS

Presens är det tempus som uttrycker närvarande tid. Det kan uttrycka att något händer vid talögonblicket (Pucken glider i mål!) eller har giltighet i talögonblicket (Jag cyklar till jobbet; Jag har sex veckors semester).

Presensformen är en finit verbform.

I svenskan är presensformen mycket vanlig som uttryck även för framtid: I morgon vet vi hur det har gått

För att göra en berättelse mer livfull kan man använda presens även om händelser i det förflutna: "/Du skulle ha varit med i går. Jag var ute och gick./ Då kommer plötsligt en typ rusande Ö Denna användning kallas "historiskt presens".

När presensformen av hjälpverbet ha kombineras med formen supinum, bildas formen perfekt (har sprungit).

  

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL