PREPOSITIONSVERB

Ett prepositionsverb är ett i grunden intransitivt verb som via en preposition kan ta objekt, d.v.s. fungera som transitivt. Exempel: be om, känna för, skratta åt, tänka på.

Konstruktioner av typen Jag känner för en pizza kan alltså analyseras på ett sätt som gör kombinationen känner för till predikatsverb och en pizza till "rent" direkt objekt. Ett alternativ är att beskriva för en pizza som "prepositionsobjekt".

Det kan finnas kombinationer med olika analyser och flera betydelser: De räknade inte med några svårigheter (prepositionsverb + objekt); De räknade med en sorts kulram (intransitivt verb + sättsadverbial); De räknade inte med sina obligationer i förmögenhetsdeklarationen (betonat med: partikelverb + objekt). 

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL