PREPOSITIONER - DISKUSSION

En preposition anger en relation till något som typiskt kan uttryckas med ett substantiv: på marken, under ett träd; före maten, efter skolan; med vapen, utan en tanke. I svenskan kan en preposition också höra ihop med vissa typer av bisats: Vi pratade om att det hade varit mycket folk där; Ingen var intresserad av hur mycket klockan hade blivit. Detta gäller även infinita satser med infinitiv som verbform: utan att klaga

Till formen kan prepositioner vara enkla eller på olika sätt sammansatta: i, inuti, innanför, i stället för.

Prepositionen och det substantiviska elementet bildar tillsammans en fras. Till skillnad från sådana fraser som består av huvudord + bestämning kan ingen av de två delarna i en prepositionsfras tas bort. Om den aktuella prepositionen kan användas som både preposition och adverb, kan prepositionsfrasen bytas mot adverbet, men med stor informationsförlust: Barnen lekte utanför skolan >>> Barnen lekte utanför.

Trots namnet (preposition = "framförställning", "något som sätts framför") kan prepositionen och det substantiviska elementet i vissa konstruktioner skiljas åt så att prepositionen står ensam på slutet: I stället för Med vem talade du? använder ett ledigare språk konstruktionen Vem talade du med?.

Prepositioner är (i princip) en sluten ordklass, men gränsen mot andra konstruktioner är inte alltid klar: funktionen hos angående kan analyseras som preposition i bestämmelserna angående antagning till kursen, men det är inte den enda möjligheten: angående kan ses som ett alternativ till som angår, och då blir det bestämning till bestämmelserna.

  

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL