PREPOSITIONSATTRIBUT

Ett prepositionsattribut är ett attribut som består av en prepositionsfras: flickan I FÖNSTRET; vägen TILL HUSET; lugnet FÖRE STORMEN; behovet AV TRÖST.

Termen passar inte riktigt in i det övriga systemet för typer av attribut: Ett adjektivattribut består av ett adjektiv (eller en adjektivfras), ett genitivattribut består av en genitiv (eller en fras med genitiven som huvudord), men ett prepositionsattribut består aldrig av en ensam preposition utan alltid av en preposititionsfras (= preposition + substantiv eller substantiviskt ord eller fras).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL