PREDIKATSFYLLNAD (PREDIKATIV)

Predikatsfyllnad är en av formerna för bestämning till substantiviska ord. Den skiljer sig från attribut genom att den "förmedlas" av ett verb. Verbet är ofta sådant att det behöver en "utfyllnad": *Alla blev; Regeringen utnämnde henne (Till vad?).

Om det substantiviska ord som får bestämningen står som subjekt kallas predikatsfyllnaden subjektiv: Min dotter är klok; Alla blev rasande; Bänkarna målades gröna; Hon utnämndes till landshövding. En alternativ term för subjektiv predikatsfyllnad är subjektspredikativ.

Om det substantiviska ord som får bestämningen står som objekt kallas predikatsfyllnaden objektiv: Man målade bänkarna gröna; Regeringen utnämnde henne till landshövding. En alternativ term för objektiv predikatsfyllnad är objektspredikativ.

De mest typiska verben för subjektiv predikatsfyllnad är kopulan vara och, för att uttrycka förändring/resultat, verbet bli.

Om man passiverar en sats med en objektiv predikatsfyllnad, blir predikatsfyllnaden subjektiv i den passiva satsen (se exemplen ovan). Detta beror på att objekt förvandlas till subjekt vid passivering.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL