PREDIKAT 

Denna centrala term används med olika definitioner. Antingen menas det verb eller den kombination av verbformer som är "kärnan" i det som sägs i en sats, eller verbet med alla dess bestämningar, vilket innebär att allt som inte är subjekt är predikat. I en sats som Vi har köpt en ny bil säger den första definitionen att har köpt är predikat, medan den andra säger att predikatet utgörs av har köpt en ny bil.

Man kan förtydliga på olika sätt, t.ex. genom att kalla har köpt för predikatsverb och har köpt en ny bil för predikatsdel.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL