PREDIKATIVT ATTRIBUT

Ett predikativt attribut (ÖVERLYCKLIGA rusade barnen ut) är en bestämning till ett substantiv eller substantiviskt ord, men det skiljer sig från både predikatsfyllnad och attribut, som är de vanligaste typerna. Det beskriver en egenskap som någon har medan satsens handling pågår. Vid attribut skulle det ha blivit en fras de överlyckliga barnen, och vid predikatsfyllnad skulle satsen ha varit Barnen var överlyckliga.

Det predikativa attributet gränsar också till infinit bisats (satsförkortning) med particip: Jublande/Uppretade rusade barnen ut.

Den vanligaste ordklassen i sammanhanget är adjektiv, men substantiv i kombination med som förekommer också: De dog som hjältar.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL