PRAGMATIK

Pragmatik är läran om språket i användning, t.ex. hur en och samma meningstyp kan ha olika kommunikativa funktioner. Så t.ex. kan en påståendesats användas för att uttrycka en order: "Nu slutar du gnälla" och en frågesats är inte alltid en begäran om information ("Har du en tändsticka?).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL