POSSESSIVA PRONOMEN

Possessiva pronomen motsvarar betydelsemässigt genitiver av substantiv. Vilka ord som ska räknas in i gruppen råder det inte full enighet om, men min, din, vår och er är klara fall. De betydelsemässiga motsvarigheterna i 3. person, alltså hans, hennes, dess och deras kan med ledning av formen (ändelsen ñs) snarare betraktas som genitiver av personliga pronomen. De båda grupperingarna skiljer sig åt främst genom att orden i den första har kongruens med sitt substantiviska huvudord: min bil ñ mitt hus ñ mina vänner.

Varje ord i båda grupperingarna kan användas såväl självständigt som förenat.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL