PLUSKVAMPERFEKT(UM)

Formen pluskvamperfekt av ett verb (hade lekt) anger att en handling hade pågått fram till ett talögonblick i det förflutna eller att den var avslutad tidigare men ändå hade sitt intresse i talögonblicket på grund av sitt resultat: Någon hade repat bordsskivan.

Själva formen består av preteritum (hade) av det temporala hjälpverbet ha och formen supinum av ett huvudverb (kallat, hört, trott, funnit) eller av ett modalt hjälpverb (kunnat, velat) med åtföljande infinitiv av ett huvudverb.

Formen pluskvamperfekt fungerar i svenskan också som alternativ till konditionalis II (Jag hade hjälpt dig om jag hade kunnat i stället för Ö skulle ha hjälpt Ö).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL