PERSONÄNDELSE

Funktionen subjekt hos de "grammatiska personerna", motsvarande jag, du, han/hon/den/det (1:a, 2:a och 3:e person singular), vi, ni, de (1:a, 2:a och 3:e person plural) kan i många språk anges (enbart eller delvis) med hjälp av ändelser på en finit verbform. Svenskan har inte den möjligheten utan använder personliga pronomen.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL