PERSONLIGA PRONOMEN 

De "grammatiska personerna" (1:a, 2:a och 3:e person singular och 1:a, 2:a och 3:e person plural) uttrycks i svenskan med personliga pronomen. Dessa är jag, du, han/hon/den/det och vi, ni, de, med objektsformerna mig, dig, honom/henne/den/det och oss, er, dem.

Termen "personliga" pronomen innebär alltså inte att de betecknar mänskliga individer, även om de flesta faktiskt gör det.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL