PERFEKT(UM)

Formen perfekt av ett verb (har lekt) anger att en handling har pågått fram till talögonblicket eller att den är avslutad tidigare men ändå har sitt intresse i talögonblicket på grund av sitt resultat: Någon har repat bordsskivan.

Själva formen består av presens av det temporala hjälpverbet ha och formen supinum av ett huvudverb (kallat, hört, trott, funnit) eller av ett modalt hjälpverb (kunnat, velat) med åtföljande infinitiv av ett huvudverb.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL