PARTIKEL

 

Partiklar är, med en vid definition, konjunktioner, prepositioner och vissa adverb. Med en mer begränsad definition handlar det om sådana adverb som ingår förbindelse med verb och bildar s.k. partikelverb: stå ut, skriva ner, läsa upp. I de fall då ett sådant adverb har samma form som en preposition kan det vara svårt att skilja på partikelverb och prepositionsverb: att dricka ur en kopp. Med betonat ur innehåller exemplet ett partikelverb, med obetonat ur ett prepositionsverb. Ett annat kännetecken på partikelverben är att partikeln och verbet ibland kan kombineras till ett sammansatt verb: stå ut = utstå, skriva ner = nerskriva, läsa upp = uppläsa. I fallet dricka ur går det knappast att göra en sammansatt infinitiv ?urdricka, men perfektparticipet urdrucken är en fullt normal form.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL