PARTICIP - DISKUSSION

Particip är bildade av verb men fungerar dels som verb, dels som adjektiv. Ett perfektparticip ingår t.ex. i den ena varianten av verbets passivböjning i svenskan: Hon blev jagad av ett pressuppbåd. Men samma form kan användas som adjektiv: Jag känner mig så jagad. Ett presensparticip har verbfunktion i De kom springande men adjektivfunktion i den springande punkten.

Presensparticipet har aktiv betydelse. När det används med verbfunktion (i infinit bisats) uttrycker det samtidighet med det överordnade verbets handling.

I svenskan är perfektparticipet passivt till sin betydelse. Det kombineras med vara och bli. Andra språk har också ett aktivt perfektparticip, som kombineras med motsvarigheterna till hjälpverbet ha. Den form som svenskan använder ihop med ha för att bilda perfekt och pluskvamperfekt (har/hade funnit) kallas supinum.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL