ÖVERORDNAD

Man kan bygga ut ord och fraser på i huvudsak två sätt, nämligen genom samordning eller genom underordning. Underordning kan innebära att man lägger till en bestämning. Huvudordet i den nybildade frasen blir då överordnat i förhållande till bestämningen: I frasen röda stugor är huvudordet stugor överordnat i förhållande till attributet röda.

En mer specialiserad användning av termen är vanligare. En sats som har en annan sats som satsdel i sig beskrivs som överordnad: I meningen Jag hoppas att du förstår är satsen att du förstår objekt till hoppas. Satsen Jag hoppas är därmed överordnad satsen att du förstår.

Det går inte att sätta likhetstecken mellan begreppen överordnad sats och huvudsats, av åtminstone två skäl. För det första kan en huvudsats stå helt ensam, och då kan den givetvis inte vara överordnad något. För det andra kan en bisats vara överordnad en annan bisats: I meningen Jag hoppas att du förstår att detta är nödvändigt är bisatsen att du förstår underordnad i förhållande till Jag hoppas men överordnad i förhållande till att detta är nödvändigt

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL