ORDKLASSER DISKUSSION

Traditionellt delas svenskans ord in i nio grupper som kallas ordklasser. Vid sidan av dessa grupper finns artiklar (ordet en i en äkta diamant, ordet den i den bästa lösningen).

Indelningen i ordklasser bygger på att ord liknar varandra på vissa sätt. Ord som ropar, leker, skriver har det gemensamt att de berättar vad någon gör. Dessutom kan man växla mellan nutid och dåtid genom att förändra deras former: ropar/ropade, leker/lekte, skriver/skrev. De tillhör därför samma ordklass, ordklassen verb. Ord som hund och bord används med syftning på varelser respektive föremål. De kan förses med ändelser som ger dem bestämd betydelse (hund-en, bord-et) och med ett s som främst betecknar ägande (en hunds matskål, ett bords ben). Dessutom kan de kombineras med mängduttryck som en/ett flera. Bl.a. dessa kännetecken är typiska för substantiv.

På motsvarande sätt kan man beskriva övriga ordklasser med hjälp av egenskaper som rör form och/eller funktion.

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL