ORDFÖLJD

"Ordföljd" är den traditionella termen för något som egentligen borde kallas "satsdelsföljd". Det som brukar diskuteras under denna rubrik är främst:

  1. Ordningsföljden mellan subjekt och predikat. Man skiljer här på rak ordföljd (Barnen leker /där/) och omvänd ordföljd (/Där/ leker barnen).
  2. Inplaceringen av adverbial i förhållande till andra satsdelar. Ett område som hör hit är svenskans bisatsordföljd.
  3. Satsens informationsstruktur, t.ex. finalfokus och finaltyngd.
  4. Ett språks "grundläggande ordföljd" är ordningsföljden i en påståendesats mellan subjekt, predikat och objekt. Man använder de engelska förkortningarna S, V och O. Svenskan är ett SVO-språk: Jag ser honom.

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL