ÖPPEN KLASS

En öppen grammatisk klass kan med lätthet ta emot nya medlemmar, d.v.s. nybildade ord. Som öppna ordklasser räknas substantiv, verb (utom hjälpverb) och adjektiv. Ordklassen adverb är splittrad: Nya adverb kan bildas av adjektiv, som är en av de öppna ordklasserna: Hon sjöng vacker-t, men det bildas inga nya enkla adverb av typen här och nu. (Om man inte räknar den första typen som adverb utan som neutrumform av adjektiv, är adverb alltså inte till någon del en öppen ordklass.)

Motsatsen till öppen klass är sluten klass.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL