OBJEKTSBISATS

En objektsbisats är en bisats som står som objekt i en given mening. Det är alltså inte fråga om någon typbeteckning; som objektsbisatser kan man främst finna att-satser och frågebisatser, t.ex.

Jag vet ATT HON KAN

Jag visste inte OM DET VAR RÄTT

Jag undrar VAR HAN BOR

Ingen har frågat HUR DAGS TÅGET GÅR

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL