OBJEKT

Objekt är en satsdel som innefattar två huvudtyper, direkt objekt (ackusativobjekt) och indirekt objekt (dativobjekt). Båda typerna kan utformas som prepositionsobjekt. Inom det direkta objektet intar varianten innehållsobjekt en särställning.

  

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL