OBESTÄMD FORM

Med obestämd form av ett substantiv signaleras att det som substantivet betecknar inte har nämnts tidigare i den aktuella situationen: en bil (i motsats till bilen, som är bestämd form). Obestämd artikel (en i en bil) används normalt inte vid massord (snö, kött) och finns inte för substantiv i plural (bilar, idéer).

  

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL