NOMINATIV 

Nominativ är den kasusform av ett substantiviskt ord som används när ordet står som subjekt eller utgör bestämning till subjektet. Ett adjektiv som hör ihop med subjektet får också (i princip) nominativform.

Egentligen är det inte meningsfullt att tala om nominativ i ett språk som svenska (eller engelska), där den enda kontrast som finns i fråga om kasus är den mellan genitiv och grundform (grundkasus).

  

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL