NOMEN

I nutida grammatik används termen nomen ofta för substantiv. I anslutning till detta kallas substantivfras också nominalfras (som kan förkortas NP, efter engelskans noun phrase).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL