NEGATION

Ordet inte är svenskans rena negation. Det tillhör närmast ordklassen adverb. Mer formella alternativ är ej och icke. Vid ordbildning är det bara icke som kan användas (icke-europeisk, icke-restriktiv).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL