MODUS 

Verb kan genom sin böjning ange om det som de beskriver är verkligt eller bara tänkt/önskat: Hon lever. - Hon leve! - Lev väl!; De var glada - Om de vore glada, ... - Var glad! Den växling som här visats gäller modus, och de tre termer som är aktuella är indikativ, konjunktiv och imperativ. Den funktion som illustreras av Hon leve! kallas ibland optativ.

Modus uttrycks i svenskan oftare med modala hjälpverb än med böjning av huvudverbet.

  

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL