LISTOR ÖVER GRAMMATIKBÖCKER

 

SMÅ

 

Andrae, Torbjörn: Svensk språklära. 19YY. Kalmar: ABF. 36 s.

Backman, Per Olov: Träning i svensk grammatik. 19YY. Göteborg: Esselte studium (Akademiförlaget). [2], 38 s.

Bergqvist, Ulf: Klarspråk. Ordklasser, satsdelar, interpunktion, språkriktighet. 1980. Stockholm: Brevskolan. 26 s.

Björklund, Ingeborg: Svensk grammatik. 1966. Bromma: Förenade författare. YY s.

Björnshög, Jan: De första stegen i grammatik. 1988. Solna: Almqvist & Wiksell (tidigare utgiven av Esselte studium). 29 s.

Björnshög, Jan: Grammatik. Steg för steg. 19YY. Solna: Esselte studium. 38 s.

Caspari, Henrik: De grammatiska termerna. Alfabetiskt sammanställda och förklarade av Henrik Caspari. 1983. Lund: Studentlitteratur. 32 s.

Chrystal, Judith & Larsson, Inger: Kompendium i grammatik. 1986. Stockholms universitet: Institutionen för nordiska språk. 37 s.

Coward, Gorgus: Grammatik. 1967. Stockholm: Natur och Kultur. 45 s.

Ehnwall, Rut & Lundblad, Mona: Svensk minispråklära. 19YY. Solna: Pogo press. 48 s.

Ehrenborg, Jöns: Språklära för kvinnor. 1988. Hägersten: Ehrenborg infoteknik. 31 s.

Elgeskog, Justus: Vårt språks grammatiska byggnad. 1955. Stockholm: Brevskolan. 23 s.

Emanuelsson, Kerstin: Öva grammatik. 19YY. Lund: LiberLäromedel (tidigare på Hermods förlag). 43 s.

Ewerth, Sten: Den svenska grammatiken. Grundkurs med övningsuppgifter för gymnasieskolan. 1988. Stockholm: Biblioteksförlaget. 64 s.

Falkenland, Rolf & Falkenland, Lilian: Glad svenska. 1. Språklära med övningar. 1992. Stockholm: Biblioteksförlaget. 63 s.

Falkenland, Rolf & Falkenland, Lilian: Grammatik på nytt. Kort repetitionskurs för vuxna. 19YY. Stockholm: Biblioteksförlaget. 31 s.

Florby, Gunilla & Fält, Erik: Grammatiskt ABC. Grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier. 1994. Uppsala: Scripta. 67 s.

Frennberg, Sten & Sondén, Marianne: Gnugga. 2. Språklära. 1993. Stockholm: Natur och Kultur. 80 s. + 11 s. facit

Frennberg, Sten & Sondén, Marianne: Kortgrammatiken. 1990. Stockholm: Natur och Kultur. 64 s.

Fröroth, Rune & Hansén, Ingrid: Språket växer. 1983. Stockholm: Almqvist & Wiksell läromedel. 72 s.

Gistedt, Maud & Landqvist, Hans: Grammatiska grunder. 19YY. Göteborgs Universitet: Institutionen för svenska språket. 24 s.

Hellsing-Wahlberg, Birgitta & Wijkström, Elisabeth: Kompendium i grammatik. 1979. Stockholm. 30 s.

Hultman, Tor: Liten svensk grammatik. 19YY. [Stockholms universitet: Institutionen för nordiska språk.] Edsbruk: Akademitryck. YY s.

Högström, Åke: Liten grammatik. 1961. Stockholm: Brevskolan. 43 s.

Jacobsson, John: Kortfattad svensk språklära. 19YY. Stockholm: Esselte studium. [7], 52, [1] s.

Jönsson, Erik & Kraft, Lars: Svensk grammatik. 19YY. Malmö: Corona. 80 s. + facit 20 s.

Jönsson, Sune: Grammatik för svenska (inte för latin). 1995. Växjö: Komvux. 37 s.

Keyling, Ulla: Liten grammatik i svenska. 1995. Stockholm: Brevskolan. 63 s.

Kruckenberg, Erland: Att förstå grammatik. En nyckel till effektivare studier i engelska, franska och tyska (tidigare utgiven som Effektivare språkstudier). 1986. Stockholm: Prisma. 157, [1] s.

Källquist, Eskil: Grammatiskt ABC. Stödkurs i svensk språklära för universitetsstuderande, gymnasiestuderande, vuxenstuderande. 19YY. Lund: LiberLäromedel. 80 s.

Laag, Eva & Laag, Pelle: Svensk grammatik. 19YY. Enskede: Laag läromedel. 10 s.

Liliengren, Ella: Skrivlust. Grammatik. 1992. Solna: Ekelund. 83 s. + facit (19, [1] s.)

Lindskog, Olle: Fido. Grammatik och skrivregler. 1993. Solna: Ekelund. 32 s.

Nilsson, Klas: Kompendium i grammatik, kommateringsregler, felbeteckningar. 1971. Katrineholm. 22 s.

Persson, Carina: Grammatikboken med skrivregler. Högstadiet. 19YY. Stockholm: Bonnier utbildning. 96 s.

Persson, Ulla Britta: Lätt svensk grammatik med övningar. 1988. Solna: Ekelund. 31 s. + 7 s. facit

Pilesjö, Gunnar: Lilla språkläran. 1980. Lund: LiberLäromedel. 32 s.

Plith, Håkan & Triumf, Ronnie: Repetera svensk grammatik. 1997. Strängnäs: Appia Publ. 30 s.

Stjernberg-Eriksson, Britta: Svensk grammatik. 1982. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 80 s.

Stroh-Wollin, Ulla: Övningar i grammatik. Uppsala universitet: Institutionen för nordiska språk. 82 s. + 43 s. facit

Svartholm, Kristina: Språklära. 1990. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 80 s.

Tengberg, Stig: Språklära. 1993. Göteborg: Informationsavdelningen, Göteborgs stad. 42 s.

Ursprung, Annika: Lilla grammatikhjälpredan. 1994. Lund: Kursverksamheten. 20 s.

Wijk-Andersson, Elsie: Ny grammatik. Det svenska språkets struktur. 19YY. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 82 s.

Wittenstam, Rune: Lilla grammatiken. Svensk basgrammatik. 19YY. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 16 s.

 

STÖRRE

 

Adeen, Rose-Mari & Eklindh, Kenneth: Språklära. 19YY. Lund: Studentlitteratur. 117 s.

Andersson, Erik: Grammatik från grunden. En koncentrerad svensk satslära. 19YY. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 192 s.

Andersson, Lars-Gunnar: Lite grann om språk och grammatik. 1977. Göteborgs Universitet: GULING. 167 s.

Bergqvist, Ulf: Praktisk grammatik med övningar. 1992. Stockholm: Brevskolan. 104 s.

Björklund, Ingeborg: Svensk grammatik. 1966. Bromma: Förenade författare. YY s.

Dahl, Östen: Grammatik. 1982. Lund: Studentlitteratur. 108 s.

Danell, Gideon: Svensk språklära. 19YY. Lund: Gleerup. 140 s.

Ewerth, Birgitta & Lindgren, Birgitta: Språklära. 19YY. Stockholm: Sveriges radio, Utbildningsprogram. 144 s.

Falkenland, Rolf & Falkenland, Lilian: Glad svenska. 2. Språklära. 19YY. Stockholm: Biblioteksförlaget. 140 s.

Frennberg, Sten & Sondén, Marianne: Svenska från grunden. Språklära. 1990. Stockholm: Natur och Kultur. 121 s.

Holm, Lars & Larsson, Kent: Svenska meningar. Elementär språklära. 197YY. Lund: Studentlitteratur. 154 s.

Holmberg, Bengt E.: Praktisk svensk språklära. Läro- och övningsbok. 19YY. Stockholm: Esselte studium. VI, 156, [4] s.

Jägfeldt, Astrid, Sjölander, Ingela & Wibring, Margareta: Grammatikpasset. 1981. Stockholm: Sveriges radio. 125 s.

Järner, Karin: Bra böckers svenska grammatik. 1993. Höganäs: Bra böcker. 180 s.

Jörgensen, Nils & Svensson, Jan: Nusvensk grammatik. 19YY. Malmö: Liber. 216 s.

Kruckenberg, Erland: Att förstå grammatik. En nyckel till effektivare studier i engelska, franska och tyska (tidigare utgiven som Effektivare språkstudier). 1986. Stockholm: Prisma. 157, [1] s.

Källquist, Eskil: Ordet och satsen. Svensk språklära för treårigt realskolestadium. 1956. Lund: Gleerup. 208 s.

Källquist, Eskil: Svensk språklära. För realskolestadiet. 1954. Lund. 272 s.

Lindberg, Ebba: Beskrivande svensk grammatik. 19YY. [Stockholms universitet: Institutionen för nordiska språk.] Edsbruk: Akademitryck. 276 s.

Lindskog, Ingrid & Erlandsson-Svevar, Kerstin: Grammatiken i praktiken. 1993. Stockholm: Almqvist & Wiksell (tidigare utgiven av Esselte studium). 153 s.

Ljung, Magnus & Ohlander, Sölve: Allmän grammatik. 19YY. YYY

Lundberg, Gösta: Laborativ svensk språklära. 1974. Härnösand: Härnö-förlaget. 136 s.

Tengberg, Stig: Språkresan. En upptäcktsfärd genom grammatiken. 1994. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 176 s.

Thorell, Olof: Svensk grammatik. 19YY. Stockholm: Esselte studium. X, 302 s.

Thörn, Olof: Praktisk svensk språklära för enhetsskola och realskola. 19YY. Stockholm: Svenska bokförlaget: Bonnier. 128 s.

Trampe, Peter af & Viberg, Åke: Allmän språkteori och grammatik. En introduktion. 1980. Lund: LiberLäromedel. 367 s.

Svenska Akademiens Grammatik. 1998

 

 

STÖRST

 

Svenska Akademiens Grammatik. 1998

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL