KORRELAT

 

Ett korrelat är generellt ett ord eller uttryck som ett pronomen har ersatt i en följande sats. Termen används mest vid beskrivning av relativsatser. I exemplet Huset som jag bor i är gult ersätter pronomenet som substantivet huset. Huset är därmed korrelat till som. Korrelatet är oftast ett substantiv eller substantiviskt ord, men även andra strukturer kan ersättas av ett relativt pronomen: I meningen Han lyckades, vilket överraskade många utgörs korrelatet av en sats (Han lyckades).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL