KONJUNKTIV

Konjunktiv tillhör kategorin modus i verbläran. Dess grundläggande funktion är att markera att det som verbet uttrycker är overkligt. I svenskan finns former för presens konjunktiv (Hon leve!) och för preteritum konjunktiv av vissa starka och oregelbundna verb (sprunge, vore, ginge), men de blir allt ovanligare i det faktiska språkbruket.

Funktionen hos konjunktiven att uttrycka en önskan (Hon leve!) kallas ibland "optativ".  

I den mån formen preteritum konjunktiv förekommer, är det i konditionala satsfogningar, i bisatsen och/eller i den överordnade satsen: Om jag ginge dit, vore jag galen.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL