KONJUNKTIONER - EXEMPEL

 

Samordnande

och, samt

eller

men, utan

ty, för

 

Underordnande

att ("allmänt underordnande")

om, huruvida (interrogativa/frågande)

när, innan, medan, sedan (temporala/tids-)

såsom, än (komparativa/jämförelse-)

så att, så Ö att (konsekutiva/följd-)

för att (finala/avsikts-)

eftersom, /där/för att (kausala/orsaks-)

om, såvida, ifall, bara (konditionala/villkors-)

fastän, trots att, även om (koncessiva/medgivande)

utan att, /däri/genom att (deskriptiva/sätts-)

 

DISKUSSION

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL