KONJUNKTIONER - DISKUSSION

Samordnande konjunktioner kopplar på olika sätt element av samma slag till varandra: Du OCH jag ska gå till pizzerian OCH till servicebutiken (subjekt + subjekt och rumsadverbial + rumsadverbial). Hon är trevlig MEN han är jobbig (huvudsats + huvudsats).

Underordnande konjunktioner fogar en bisats till en överordnad sats. De flesta underordnande konjunktioner inleder bisatser som står som adverbial. Vad det ska anses råda för relation (t.ex. tid, orsak, villkor) mellan bisatsen och den överordnade satsen signaleras genom valet av konjunktion (t.ex. när, eftersom, om).

Det "allmänt underordnande" att och de interrogativa konjunktionerna om/huruvida inleder aldrig adverbiella bisatser.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL